Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 717482
 • Do końca roku: 150 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!


MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

MODEL  ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 5

 

 

Dojrzałość fizyczna:

 • Jest sprawny ruchowo, czyli poprawnie rzuca, skacze, celuje, łapie, biega, utrzymuje równowagę itp.
 •  Posiada dobrą koordynację wzrokowo – ruchową;
 •  Jest sprawny manualnie;
 •  Posiada wysoką odporność na zmęczenie i choroby;

Dojrzałość umysłowa:

 • Jest aktywny poznawczo, lubi poznawać nowe rzeczy;
 • Jest zainteresowany nauką czytania i pisania;
 • Posiada zasób doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć;
 • Orientuje się w najbliższym otoczeniu;
 • Potrafi słuchać uważnie i ze zrozumieniem;
 • Wypowiada się swobodnie, poprawnie, w sposób zrozumiały dla otoczenia, opowiada piękną mowa polską, wyraża własne życzenia, wnioski, oceny i sądy, stawia pytania;
 • Zna i przestrzega podstawowych zasad ochrony przyrody;

Dojrzałość społeczno – emocjonalna:

 • Jest w wystarczającym stopniu samodzielny;
 • Nawiązuje odpowiednie relacje z dorosłymi i rówieśnikami;
 • Potrafi zgodnie współdziałać w grupie z innymi dziećmi oraz dorosłymi;
 • Respektuje ustalone zasady i normy postępowania społecznego oraz podporządkowuje się do obowiązujących wymagań dyscypliny;
 • Potrafi być odpowiedzialny – rzetelnie wywiązuje się z podejmowanych zadań, ma szacunek do pracy swojej i innych;
 • Jest obowiązkowy, wytrwały, liczy się z opinią innych;
 • Potrafi panować nad swoimi emocjami;
 • Potrafi dokonać samooceny, oceny postępowania innych, wie co jest dobre a co złe;
 • Jest zainteresowany dziełami kultury oraz wrażliwy na piękno przyrody;
 • Ma dobre poczucie własnej wartości;
 • Kształtuje własne „Ja” w harmonii ze środowiskiem