Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 717568
 • Do końca roku: 150 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!


INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia integracji sensorycznej  jest to terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego, terapia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia, mająca na celu przywrócenie prawidłowej pracy zmysłów w celu płynnego codziennego funkcjonowania.

Jeśli przetwarzanie zmysłów przebiega nieprawidłowo, wówczas mózg nie może pełnić swojej najistotniejszej funkcji – integracji wrażeń sensorycznych.

Dziecko może zareagować na bodźce znaczącym, spójnym zachowaniem i wtedy może mieć trudności z wykorzystaniem informacji sensorycznych do zaplanowania i przeprowadzenia działań. Terapia jest procesem i w trakcie terapii terapeuta podąża za potrzebami i aktywnością dzieci. 

 Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Szumna

 

Terapia SI może być stosowana w przypadku następujących chorób i dysfunkcji:

1. Zaburzenia związane ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

 • dyslksja,
 • dysortografia,
 • dysgrafia,
 • dyskalkulia, w przypadku:
 • zaburzeń percepcji wzrokowej,
 • zaburzeń percepcji słuchowej,
 • zaburzeń orientacji przestrzennej,
 • zaburzeń małej motoryki.

2. FAS,w przypadku:

 • nieprawidłowego czucie w jamie ustnej u niemowląt,
 • osłabionego lub wzmożonego napięcia mięśniowego,
 • nadwrażliwości na dźwięk i światło,
 • nadpobudliwości,
 • krótkiego czasu skupienia uwagi,

3. Autyzm / zespół Aspergera w przypadku:

 • słabej modulacji sensorycznej (dotyk, propriocepcja, przedsionek),
 • słabej kontroli posturalnej (niskie napięcie mięśniowe, słaba równowaga),
 • słabego planowania ruchu, ideacji i organizacji zachowania,
 • zaburzeń mowy.

4. Zepół Downa w przypadku:

 • opóznienie rozwoju mowy,
 • obniżonego napięcia mięśniowego,
 • poszukiwań wrażeń proprioceptywnych,
 • opóźnionego rozwoju kontroli posturalnej,
 • trudności z odczuwaniem położenia części swojego ciała,
 • problemów z obniżoną reakcją na bodziec, dyskryminacją dotykową,
 • opóźnienia w rozwoju funkcji wzrokowych,

5. MPD, w przypadku:

 • ograniczonych ruchów,
 • słabe reakcji posturalnych,
 • niewłaściwego feedbacku z nieprawidłowych ruchów,
 • niedostatecznego rozwoju schematu ciała,
 • słabego planowania ruchu,
 • zaburzeń modulacji.

6. ADHD, w przypadku:

 • niemożności skupienia uwagi,
 • nadmiernej aktywności, ruchliwości,
 • braku kontroli swoich emocji.

W naszym przedszkolu do zajęć wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt:

 • Podwieszane platformy,
 • Hamaki,
 • Huśtawki,
 • Równoważnie,
 • Kamienie sensoryczne,
 • Krążki sensoryczne,
 • Drabinki,
 • Materiały różnej faktury,
 • Układanki, gry, klocki,
 • Przedmioty, które  wykorzystuje się do stymulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej, smakowej,
 • Ścieżkę sensoryczną, sprzęt specjalistyczno - rehabilitacyjny oraz sprzęt rekreacyjno - sportowy w ogrodzie przedszkolnym.