Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717562
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


ART

Program „Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka” jest realizowany w naszym przedszkolu. 

Wiek przedszkolny to czas szczególny do nabywania umiejętności społecznych, językowych
i poznawczych. W obliczu narastających wymagań otoczenia dzieci mogą odczuwać  gniew, frustrację, lęk oraz wiele innych trudnych emocji. Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują deficyt umiejętności i prospołecznych, brakuje im umiejętności, kompetencji i wzorów zachowań prospołecznych.

Trzeci rok życia dziecka oznacza koniec wczesnego dzieciństwa i początek nauki przedszkolnej. W tym wieku wiek szos dzieci zaczyna już postrzegać siebie jako część większego świata – świata, który ma swoje wymagania i w którym trzeba opanować   pewne umiejętności tak, aby ważni dla dziecka dorośli byli z niego zadowoleni. W tym kresie dziecko zaczyna analizować swoje działania i w coraz większym stopniu  uświadamia sobie, jak te działania wpływają na otrzymywanie albo pożądanych nagród, takich jak uśmiechy, uściski i słowa pochwały, albo niepożądanych kar: klapsów, nagany, lub utraty przywilejów.

Dzieci w wieku przeszklonym potrafią już zachowywać się w określony sposób tak, aby zadowalać innych oraz unikać krytyki. Wiele z nich jednak wciąż analizuje wpływ swojego działania na innych tylko wtedy, gdy spotka się z niepożądaną reakcja. Chociaż dzieci w tym wieku potrafią już ocenić negatywne konsekwencje swoich zachowań (np. „Zrobiłem ci przykrość”), rzadko myślą nad skutkami działania zanim je rozpoczną.

Dziecko w  tym wieku przechodzi od zabawy równoległej, w której dzieci bawią się oddzielnie, do zabawy opartej na współpracy i interakcji. Tak wiec interakcje społeczne staja się coraz ważniejsze, częstsze  i bardziej złożone. Coraz większego znaczenia nabiera przyjaźń. Jednocześnie u dziecka pojawia się potrzeba zdobywania nowych umiejętności, np. skutecznego radzenia sobie z konfliktem, czy aranżacji zabawy z nieznajomym dzieckiem. Obie te umiejętności  warunkują zdolno do nawiązywania przyjaźni.

Dzieci, które do tej pory uczyły się interakcji z rodzeństwem , czy przyjaciółmi z sąsiedztwa muszą nawiązać relacje z całą grupą dzieci i dorosłych w przedszkolu. Wymagania ze strony innych osób nieustannie rosną. Dzieci muszą ukierunkowywać  swoją uwagę na wybrane aktywności, muszą przebywać w dużej bliskości z innymi dziećmi, dostosowywać swoje działania do życzeń dorosłych, wykonywać wiele poleceń i współpracować z rówieśnikami  sytuacji ciągle zmieniających się zadań i okoliczności. Takie wymagania nie były typowym elementem domowego życia. Dlatego, gdy Male dziecko rozpoczyna uczęszczać do przedszkola, musi nauczyć się wielu nieznanych wcześniej zachowań i umiejętności.

Odpowiedzią na potrzeby dzieci jest metoda uczenia umiejętności „Trening umiejętności prospołecznych małego dziecka” opracowany przez Ellen McGinnis i Arnolda P. Goldsteina. Metoda ta jest psychoedukacyjnym podejściem behawioralnym dostarczającym procedur nauczania umiejętności prospołecznych. Na procedury te składają się;

1. Modelowanie,

2. Odgrywanie ról,

3 Udzielanie informacji zwrotnych,

4. Transfer.

Każda z umiejętności została rozbita strukturalnie na składające się na nią kroki. Dzieciom przekazuje się przekazuje się przykłady ludzi (modeli), którzy umiejętnie wykonują wskazane kroki. Dalej powtarzają one zaobserwowane wcześniej kroki (odgrywanie ról) i otrzymują informacje zwrotne (na przykład pochwalę, czy nagrodę) od innych dzieci i terapeuty – tym większa pochwała, im bardziej zachowanie danego dziecka przypomina zachowanie modelowe (sprzężenie zwrotne).

Umiejętności prospołeczne zostały podzielone na sześć grup:

-  Podstawowe umiejętności społeczne (np. słuchanie, proszenie o pomoc, mówienie odważnym głosem…)

-  Umiejętności przedszkolne (np. zadawanie pytań…),

-  Nawiązywanie przyjaźni (np. rozumienie innych, czekanie na swoja kolej, oferowanie pomocy…)

-  Radzenie sobie z emocjami (np. poznawanie swoich uczuć, okazywanie sympatii, radzenie sobie z lekiem…),

-  Alternatywy w agresji (np. radzenie sobie z dokuczaniem, radzenie sobie z własną złością, rozwiązywanie problemu…),

-  Radzenie sobie ze stresem (np. mówienie prawdy, radzenie sobie z przegrywaniem, odmawianie).

Uczenie umiejętności prospołecznych dzieci w wieku przedszkolnym może znacząco poprawić ich rozwój i zapobiegać wielu problemom, które mogą pojawić się później w dzieciństwie, okresie dojrzewania i przechodzeniu do dorosłości. Nauka umiejętności prospołecznych jest wartościową interwencją w przypadku każdego dziecka.

 

 

                                                                                              Barbara Ciechańska - psycholog