Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717476
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLA

Harmonogram wydarzeń oraz uroczystości realizowanych w przedszkolu w roku 2020-2021

 

L.p

Forma działa

Cele

Przewidywany
termin realizacji

1

Zebrania z rodzicami

  - Spotkania organizacyjne,

- Zapoznanie rodziców z ogólnym planem rozwoju placówki, funkcjonowaniem grup,

- Zagadnienia związane z adaptacją (grypy 3-latków)

początek września 2020

dla rodziców trzylatków wg harmonogramu programu adaptacyjnego

 

2

„Święto pieczonego ziemniaka” – uroczystość przedszkolna w plenerze z okazji inauguracji roku szkolnego

-pielęgnowanie tradycji i związków rodzinnych poprzez    uczestnictwo w imprezie grupowej,

-  integracja grup przedszkolnych

wrzesień/październik 2020

3

Pasowanie na przedszkolaka- uroczystość grupowa z udziałem rodziców

-   Budowanie zaufania

-   Uroczyste włączenie maluchów do społeczności przedszkolnej

październik/listopad 2020 r.

 

 

„Dorośli dzieciom”  - przedstawienie teatralne z okazji DEN  w wykonaniu nauczycieli i rodziców pt: Na straganie

-   Przybliżanie wartości oraz postaw artystycznych poprzez bezpośredni udział w interaktywnych przedstawieniach teatralnych dzieci

październik 2020 r.

 

„Patriotyzm w oczach dziecka” - Obchody odzyskania niepodległości

-   Przegląd twórczości dziecięcej

-   Przegląd piosenki patriotycznej w przedszkolu

-   Wycieczki regionalne związane z historią kraju i najbliższego regionu (Lublin, Chełm)

-   Wyjazdy do Domu Tradycji Ludowej (poznanie historii i tradycji regionu, uczestnictwo w pracach gospodarstwa wiejskiego, warsztaty rękodzieła ludowego – kultywowanie tradycji)

październik/ listopad 2020 r.

listopad 2020 r.

październik/listopad 2020 r.

 

od października – cyklicznie w ciągu roku szkolnego

4

„Biegi Niepodległości”- udział w miejskiej  imprezie sportowo – kulturalnej  z okazji Święta Niepodległości

-   Kultywowanie tradycji narodowej

-   Wspomaganie w rozwoju fizycznym, ruchowym dzieci

-  Propagowanie zdrowego stylu życia oraz spędzania czasu wolnego

11 listopad 2020 r.

5

Zebrania z rodzicami

- Zaznajomienie rodziców z kartą obserwacyjną, w której umieszczono informacje o aktualnym poziomie rozwoju dziecka, przedstawienie wyników oraz wniosków z  diagnozy wstępnej w grupach 5-6 latków

 listopad 2020 – według harmonogramów grup

6

„Kraina kolorów”- warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców, połączone z kiermaszem świątecznym

- wspomaganie w rozwoju artystycznym dzieci

-budowanie więzi rodzinnej oraz kultywowanie wartości spędzania wspólnego czasu rodziców z dziećmi; wzbudzanie radości ze wspólnie tworzonego dzieła

-współdziałanie rodziców z dziećmi w sytuacjach zabawowo-zadaniowych

październik 2020 – jesienne spotkanie

grudzień 2020 – świąteczne spotkanie

marzec 2021 – wielkanocne spotkanie

czerwiec 2021 – letni plener malarski

7.

„Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”- cykl spotkań warsztatowych dla dzieci i rodziców promujących zdrowe nawyki żywieniowe

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną; propozycje rozwiązań alternatywnych dla współczesnych tendencji żywieniowych

-współdziałanie rodziców z dziećmi w sytuacjach zabawowo – zadaniowych

Cykliczne spotkania w ciągu roku szkolnego (raz w miesiącu)

 

„Opowieści o historii” - realizacja projektu edukacyjnego w ramach wychowania patriotycznego

- pielęgnowanie tradycji narodowej i kulturowej  poprzez zapoznawanie z najbliższą historią regionu, a także kraju; spotkania z weteranami,

Cykliczne zajęcia w ciągu roku szkolnego

8.

W pracowni św. Mikołaja” - wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu połączona z przedstawieniem teatralnym z cyklu „Dorośli dzieciom”

-  stwarzanie dla dzieci atmosfery radości i zaufania, również w kontakcie ze sztuką w dziele scenicznym nauczycieli

6 grudzień 2020

9.

Spotkania Wigilijne w grupach

-   tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej oraz narodowej,

-   wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie nastroju Wieczerzy Wigilijnej,

 grudzień - według harmonogramu poszczególnych grup

10.

Orszak Trzech Króli

- tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej i narodowej w środowisku lokalnym i ogólnomiejskim

6 styczeń 2021

11.

Zabawa choinkowa połączona z przedstawieniem teatralnym dla dzieci z cyklu „Dorośli dzieciom” pt: „

-   tworzenie wspólnoty przedszkolnej poprzez udział w spektaklu teatralnym oraz zabawie fabularyzowanej,

 10 styczeń 2021

godz. 830 – spektakl dla dzieci

godz.915-1015(dz. młodsze)

godz.1030-1130(dz. starsze)

12.

Spotkania z Okazji Dnia Babci i Dziadka

-   wprowadzanie dziecka w świat wartości pozytywnych,

-   wspólne zabawy z dziadkami,

styczeń- luty 2021 – według harmonogramów grup

13.

„Tydzień otwartego przedszkola” – zajęcia adaptacyjne dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola

-   promocja placówki w środowisku lokalnym

-   działania wspomagające proces adaptacji do warunków przedszkolnych

   6 – 10 luty 2021

14.

Warsztaty Montessori dla rodziców połączone z zajęciami adaptacyjnymi dla dzieci

-   Promocja metody w środowisku lokalnym

-   Działania informacyjno – warsztatowe dla rodziców

   8 – 16 luty 2021

17.

„Wiosenne piosenki”- międzyprzedszkolny przegląd piosenki połączony z powitaniem wiosny

-   Udział dzieci w tworzeniu sztuki muzycznej i plastycznej

-   Kształtowanie właściwego zachowania podczas spektakli, przedstawień, wystąpień

21 marzec 2021

 

Zebrania z rodzicami

- Zaznajomienie rodziców z kartą obserwacyjną (diagnozą końcową- grupy 6 latków), w której umieszczono informacje o aktualnym poziomie rozwoju dziecka,

- przygotowanie spotkania związanego z zakończeniem Roku Szkolnego

kwiecień (grupy 6 latków), maj- czerwiec 2021 /według harmonogramów grupowych

 

Spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych

-   Przybliżenie obyczajów i tradycji ludowych w czasie spotkania Wielkanocnego,

-   Stworzenie rodzinnej atmosfery i dobrego klimatu podczas wspólnej zabawy,

kwiecień 2021- według harmonogramu poszczególnych grup

 

„Haeppening ekologiczny” – udział w miejskich obchodach w zakresie ochrony środowiska

- udział przedszkolaków w miejskim wydarzeniu promującym ochronę środowiska oraz zdrowy styl życia poprzez dbanie poprzez dbanie o własne zdrowie i najbliższe otoczenie

 

kwiecień/maj 2021 r.

 

Udział dzieci w wydarzeniach artystycznych z okazji obchodów jubileuszu nadania imienia placówce

- przedszkolny oraz regionalny konkurs recytatorski twórczości Doroty Gellner;

-międzyprzedszkolny przegląd piosenki wg. twórczości Doroty Gellner;

-regionalny konkurs plastyczny wg. twórczości Doroty Gellner

maj 2021 r.

 

-Udział w lokalnym przeglądzie „Małych form teatralnych „

- wychowanie przez sztukę; kształtowanie postaw społecznych oraz zachowań kulturalnych w publicznych instytucjach artystycznych; uczczenie obchodów odzyskania niepodległości

-realizacja projektu artystycznego z cyklu „Dorośli dzieciom” z udziałem dziecięcej grupy teatralnej

maj 2021 r.

18.

Zajęcia adaptacyjne z dziećmi przyjętymi do przedszkola; spotkania informacyjne i warsztatowe dla rodziców

- nabywanie poczucia bezpieczeństwa podczas wspólnego przebywania w grupie

-  wprowadzenie przyjaznej atmosfery w celu złagodzenia stresu związanego z przybyciem do nowego miejsca

maj/czerwiec 2021

19.

Dzień rodziny! Spotkanie z Okazji dnia Mamy i Taty

- wspólne zabawy z rodzicami

- doskonalenie komunikacji interpersonalnej rodziców i dzieci (werbalizacja uczuć)

przełom maja / czerwca 2021

 

20.

Dzień dziecka w przedszkolu- Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

-  budowanie własnego, pozytywnego systemu wartości, stwarzanie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa

-  wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu

1 czerwiec 2021

21.

 „Warsztaty literackie  z Dorotą Gellner” -  Uroczystości jubileuszowe z patronką przedszkola

 -  integracja środowisk oświatowych; kultywowanie integracji społecznej w    kontekście jubileuszu przedszkola;  

maj/ czerwiec 2021

22.

 „Zapach wakacji”- uroczystości w grupach związane z  pożegnaniem roku szkolnego

-   wzmacnianie więzi rodzinnych i grupowych w czasie wspólnego spotkania,

-   pozyskanie niezapomnianych miłych wspomnień o przedszkolu,

 czerwiec 2021/ wg. harmonogramów grupowych