Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717557
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Propozycja rocznego planu współpracy z rodzicami w przedszkolu integracyjnym nr 5 w Świdniku w roku szkolnym 2020/21

FORMY WSPÓŁPRACY

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

Zebrania grupowe

Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej: programy, ramowy rozkład dnia, wybór rady oddziałowej, zajęcia dodatkowe, zasady bezpieczeństwa, harmonogram i sposób organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych

Wrzesień

Omówienie osiągnięć i niepowodzeń dziecięcych. Przedstawienie wyników badań (arkusz obserwacji)

Październik

Kwiecień

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze

Styczeń / Luty

Przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w II półroczu. Podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Problemy wynikające z realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych. Organizacja zakończenia roku szkolnego

Maj

Kontakty indywidualne

Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka.

Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych – określenie jednolitych działań.

Porady specjalistów, konsultacje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej

Na bieżąco

Konsultacje pedagogiczno-psychologiczne

Porady specjalistów, konsultacje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności edukacyjnych, wychowawczych – określenie jednolitych działań.

 

wg harmonogramu konsultacji nauczycieli i specjalistów

Kąciki informacyjne

Prezentowanie aktualnych tematów, zagadnień dydaktycznych, propozycje zabaw i ćwiczeń.

Wystawa prac dziecięcych

Na bieżąco

Zajęcia otwarte

Umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci.

Dostarczenie możliwości współpracy z dzieckiem, wzmacnianie więzi

Październik

Marzec

Pomoc w organizacji uroczystości i imprez, przygotowaniu dzieci do udziału w konkursach

Przygotowanie poczęstunku, podsuwanie ciekawych rozwiązań.

Pomoc w organizacji uroczystości, przygotowanie strojów

Cały rok

Pedagogizacja rodziców

Warsztaty „Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu – zapoznanie z systemem motywacyjnym”

wg ustalenia terminu

Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola

Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zbiórka kasztanów, puszek, baterii.

Sponsoring

Cały rok