Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717465
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Na zajęcia plastyczne uczęszcza 8 dzieci. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i we wtorki i trwają 45 min. 

 

Cel główny:

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

 

Cele szczegółowe:

kształtowanie wrażliwości i ekspresji plastycznej

stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem i narzędziami

wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu

kształtowanie twórczej postawy, kreatywności

aktywizowanie procesów poznawczych

kształtowanie zainteresowań wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem architekturą, fotografią

rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej

kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności

rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału, pozytywnych wartości

uwrażliwienie na piękno pór roku oraz różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych

wyrabianie wrażliwości i dbałości o estetykę i kulturę życia codziennego

wdrażanie do doprowadzania pracy do końca

przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego

integrowanie środowiska rodzinnego podczas udziału w warsztatach (jesienne, bożonarodzeniowe, wielkanocne), a także udziału w plenerze malarskim

prezentowanie prac plastycznych dzieci na konkursach plastycznych na różnych szczeblach

prezentowanie prac plastycznych dzieci na wystawach w hollu przedszkola

przygotowywanie prac plastycznych- upominków związanych z różnego rodzaju świętami