Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717536
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


Jesteś tutaj: Start / DOBRE PRAKTYKI

DOBRE PRAKTYKI

PROJEKT

„ SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK”

ROK SZKOLNY 2011/2012

OBSZAR PRACY PRZEDSZKOLA – EFEKTY

„CYKLICZNE SPOTKANIA TWÓRCZE DLA DZIECI I RODZICÓW”

 WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

 

Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć pomiędzy nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie dla dobra dziecka. Nie od dziś wiadomo, że podstawowym podmiotem decydującym o rozwoju dziecka są jego rodzice. Doświadczenia pracy przedszkoli pokazują jednak, że dynamika i kierunki rozwijania się dziecka mogą być znakomicie wzmocnione, kiedy we właściwy sposób współpracuje ze sobą dom rodzinny z placówką przedszkolną. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczania i wychowania. Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w procesie wychowawczym, tak więc pobyt dziecka w naszej placówce to szansa na uzupełnienie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego, a także wspieranie i pobudzanie rozwoju dziecka, wzmacnianie jego uzdolnień oraz tworzenie w dziecku nowych możliwości.

W ostatnim czasie zaproponowałyśmy rodzicom wiele form współpracy z przedszkolem, między innymi: zebrania ogólne i grupowe, zajęcia otwarte, pogadanki, rozmowy indywidualne, kąciki dla rodziców, uroczystości przedszkolne, udział w akcjach charytatywnych, zajęcia adaptacyjne. Jednak rodzic przyjmował pozycję biernego obserwatora, słuchacza i miał minimalny wkład w rozwój osobowości swojego dziecka i pracę na rzecz placówki.

Zadaniem przedszkola jest wzmacnianie uczuciowych więzi między dzieckiem a jego rodzicami, budzenie zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, a więc także tym wszystkim, co dzieje się w przedszkolu, które wprowadza dziecko w życie społeczne, kształtujące postawy jego charakteru, wzbudza zaciekawienie przyrodą, sztuką, pobudza wyobraźnię i potrzebę tworzenia. Na właściwe zorganizowanie współpracy przedszkola z rodzicami wpływ ma życzliwy i partnerski stosunek nauczycieli i rodziców oraz wzajemne zrozumienie.

Dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami jest jednym z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy opiekuńczej i wychowawczo – dydaktycznej oraz przyczynia się do niwelowania wielu problemów w domu i w przedszkolu. Uważamy, że rodzice powinni mieć więc szansę na świadome włączenie się w proces wspomagania rozwoju ich dziecka, rozwijania jego zainteresowań i uzdolnień.

W każdej placówce przedszkolnej wśród rodziców znajdują się tacy, którzy żywo zainteresowani wychowaniem swych dzieci, sami dążą do nawiązania jak najbliższych kontaktów z nauczycielem. Są jednak i tacy, którzy tych kontaktów unikają. A nam chodzi o to, aby rodzice wspólnie z dzieckiem aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola i grupy. Dziecko ,które poszerza swoje pole działania, zdobywa nowe doświadczenie w nowych dziedzinach, uczy się obserwować, kierować swoimi działaniami, przewidywać, wyjaśniać powinno mieć u swojego boku rodzica, który będzie podążał za swoim dzieckiem. Rodzic, który wspiera dziecko w różnych formach działalności dziecka, cieczy się z sukcesu pociechy, pociesza w czasie niepowodzeń i trudności jest razem z nim.

 

 PODJĘTE DZIAŁANIA

W roku szkolnym  2011/2012 swoją działalność rozpoczęło kółko plastyczne „Kraina kolorów”. Zajęcia plastyczne zostały skierowane do dzieci 4, 5 i 6 letnich. W ramach działalności koła zaproponowano rodzicom nowe formy współpracy: warsztaty, plenery malarskie, organizacja Jasełek, kiermasze, konkursy plastyczne. Koordynatorem działań jest Pani Ewa Groszek.

 

                  Motto

    "Dziecko może być „artystą” tylko w zakresie tej techniki , którą samorodnie wytwarza i doskonali”

   Stefan Szuman

 

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci zaskakują nas często swoją wiedzą i umiejętnościami. Postanowiłyśmy więc poświęcić więcej czasu dzieciom wykazującym zainteresowania i uzdolnienia plastyczne. Zajęcia plastyczne cieszą się dużą popularnością w naszej placówce. Na zajęcia zapisało się 88 dzieci. Więc był to dla nas sygnał, że rodzice chcą rozwijać uzdolnienia i zainteresowania plastyczne swoich dzieci. Zależy im na wszechstronnym rozwoju osobowości, na kreatywności swoich małych pociech.

I dlatego też, aby wzmocnić relacje dom + dziecko + przedszkole i aby współpraca rodziców z przedszkolem była skuteczna postanowiłyśmy zaproponować rodzicom kolejną formę „Cykliczne spotkania twórcze dla dzieci i rodziców” czyli zajęcia artystyczno - warsztatowe organizowane na terenie przedszkola i zajęcia warsztatowe domowe organizowane w domu. Rodzice ze swoim dzieckiem mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych i plenerze malarskim zorganizowanym na terenie przedszkola według ustalonego harmonogramu działań.

W zajęciach warsztatowych w formach organizacyjnych przeplata się praca w parach, zespołach, w grupie z działaniami indywidualnymi i właśnie takie spotkania służą:

- wzmacnianiu pozytywnych relacji w grupie,

- dochodzi do spontanicznych interakcji, wymiany doświadczeń między rodzicami,

- samopoznaniu rodziców i dzieci, rozwojowi poprawnej komunikacji w relacjach rodzice – dziecko,

- budowaniu pozytywnej samooceny dzieci i rodziców,

- poznaniu reguł rządzących kolejnymi etapami rozwoju,

- wzbudzeniu szacunku dla potrzeb i uczuć dziecka, akceptacji dla trudności i ograniczeń dziecka.

Zajęcia warsztatowe domowe organizowali rodzice w domu wspólnie ze swoim dzieckiem pod kierunkiem nauczyciela. Rodzice mieli za zadanie wykonać np. pracę na konkurs plastyczny, który został ogłoszony w naszej placówce. Podczas wspólnych spotkań, wręczano nagrody dzieciom i rodzicom, a rodzice mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i przeżyciami jakie towarzyszyły im podczas wspólnej twórczej zabawy w gronie rodzinnym.

 

PROGRAM CYKLICZNYCH SPOTKAŃ TWÓRCZYCH DLA DZIECI I RODZICÓW

Program został skierowany do dzieci i do rodziców z Przedszkola Integracyjnego nr 5.

       Nadrzędny cel to:

- Rozwijanie kreatywności; zainteresowań i uzdolnień plastycznych; wrażliwości estetycznej dzieci;

- Zacieśnianie więzi rodzinnych przez wspólne doświadczenia; umożliwienie rodzicom rozpoznania potrzeb dziecka i ich właściwe zaspokojenie, tak aby wzrastało ono w poczuciu pełnej akceptacji i miłości osób najbliższych;

- Zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem.

 

1. Korzyści dla placówki.

- Promowanie przedszkola w środowisku poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną;

- Integracja rodziców, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez czynny udział w warsztatach plastycznych, konkursach i kiermaszach świątecznych;

2. Korzyści dla nauczyciela:

- Samorealizacja;

- Inspiracja dla twórczych rozwiązań, rozwijanie kreatywności;

- Bogacenie warsztatu pracy;

- Pozyskanie rodziców do współpracy.

3. Korzyści dla dziecka:

- Rozwijanie zdolności, dziecięcych talentów;

- Radość ze wspólnego tworzenia z rodzicami, poczucie akceptacji i bezpieczeństwa;

- Kształtowanie osobowości;

- Odkrywanie swojego „Ja”;

- Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci;

- Wyrażanie własnej kreatywności;

- Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.;

- Oddziaływanie na zmysły dziecka, kształtowanie percepcji i wyobraźni, wywołując także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia;

- Sprawianie radości wywołując miłe wrażenia, doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem, rodziną.

4. Korzyści dla rodziców:

- Rodzice aktywnie spędzą wolny czas z dziećmi;

- Poznają zainteresowania i zdolności swoich dzieci;

- Wzbogacą wiedzę na temat różnych form pracy w przedszkolu;

- Wspólnie z dziećmi promują placówkę w środowisku lokalnym;

- Zdobędą wiedzę na temat różnych technik plastycznych, które będą mogli wykorzystać podczas różnych zabaw plastycznych w domu.

 

EWALUACJA DZIAŁAŃ

Ewaluacja to ciągłe monitorowanie przebiegu zaplanowanych działań. Ewaluacji działań w ramach współpracy z rodzicami dokonałyśmy za pomocą:

wnikliwej obserwacji dzieci i rodziców podczas spotkań,

- prowadzenia rozmów z dziećmi i rodzicami,

- informacji zwrotnych skierowanych do rodziców,

- ankiety anonimowej skierowanej do rodziców.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1. Warsztaty plastyczne „Ozdoby bożonarodzeniowe”,

2. Kiermasz bożonarodzeniowy zorganizowany w przedszkolu i kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku,

3. Wykonanie dekoracji i strojów do „Jasełek. Wystawienie Jasełek w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku,

4. Konkurs plastyczny skierowany do dzieci i rodziców „Zdrowa żywność - Wiem co jem”,

5. Warsztaty plastyczne „Wielkanoc”,

6. Kiermasz Wielkanocny zorganizowany w przedszkolu i w Urzędzie Miasta Świdnik.

 

Zaproponowane formy współpracy zostały przez rodziców bardzo dobrze przyjęte.

Cykliczne spotkania twórcze: Jesień wokół nas, Warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, Plenery malarskie, Konkursy plastyczne ''Moja rodzina i ja" skierowany do dzieci i rodziców odbywają się regularnie i cieszą dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców, co nas bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy.

 

Nasze działania można śledzić na naszej stronie 

Zakładka/Projekty edukacyjne/ Spotkania twórcze

Zapraszamy do galerii

 

Ewa Groszek

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania