Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 717447
 • Do końca roku: 150 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!


DZIECKO NA DRODZE

Podstawowe założenia programu:

 1. Edukacja dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym,

 2. Problemy zdrowia i bezpieczeństwa dzieci na drodze, na przystankach i w środkach komunikacji publicznej.

 3. Skutki niewłaściwego zachowania się na drodze lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Cele ogólne:

 1. Wdrażanie do dokładnego ujmowania przedmiotów, ich różnorodność właściwości oraz stosunków pomiędzy nimi ( kolorów, kształtów, wielkości, położenia w przestrzenie i czasie, wysokości, bazy dźwięków).

 2. Kształcenie spostrzegania wzrokowo- słuchowego, a także sprawności psychomotorycznej i uwagi dowolnej.

 3. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka na drodze.

 4. Poznanie przyczyn niebezpiecznych sytuacji na drodze, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i możliwości zapobiegania im. Przewidywanie następstw określonych przyczyn i decyzji.

 5. Wdrażanie do odpowiedzialności, zdyscyplinowania, wytrwałości, cierpliwości.

 6. Zrozumienie przez dziecko potrzeby zachowania bezpieczeństwa na drodze i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 7. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i innych. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 8. Rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu pieszych, drogowego oraz motoryzacją.

 9. Wzbogacanie słownictwa dziecka.

 

Cele szczegółowe:

1. Rozpoznawanie poszczególnych elementów drogi: ulica, chodnik, pobocze drogi, znak drogowy, przejście dla pieszych, sygnalizator świetlny itp.

2. Rozpoznawanie i reagowanie na niektóre sygnały nadawane przez policjanta kierującego ruchem drogowym.

3. Rozpoznawanie i reagowanie na sygnały świetlne: sygnalizatory z sygnałami dla pieszych, sygnalizatory do kierowania ruchem.

4. Znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego i przestrzeganie ich – bezpieczeństwo i kultura ruchu pieszych:

 - Zakaz poruszania się po drogach bez opieki dorosłych – dzieci do lat 7,

- Poznanie zasad obowiązujących podczas przejścia przez ulicę z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji oraz przestrzeganie ich,

- Poznanie zasad obowiązujących podczas poruszania się w grupie oraz przestrzeganie ich,

- Poznawanie miejsc szczególnie niebezpiecznych: skrzyżowania, przejazdy kolejowe, itp.,

- Poznanie zasad poruszania się po drogach poza miastem i przestrzeganie ich,

 - Rozumienie potrzeby noszenia różnych elementów odblaskowych.

5. Poznawanie znaczenia wybranych znaków drogowych : ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu i nakazu.

6. Nabywanie umiejętności świadomego przestrzegania przepisów. Skutki łamania przepisów ruchu drogowego.

7. Poznanie przyczyn powstawania niebezpiecznych sytuacji na drodze i ich skutków.

8. Uświadomienie sobie niebezpieczeństw na drodze. Nabywanie doświadczenia w rozpoznawaniu niebezpieczeństwa.

9. Poznawanie podstawowych środków transportu pasażerskiego (w tym środki komunikacji miejskiej) i towarowego na lądzie.

10. Poznawanie zasad zachowania się na przystankach i w środkach komunikacji publicznej oraz przestrzeganie ich.

11. Poszanowanie środków komunikacji publicznej.

12. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan techniczny pojazdów, a także pojazdów – zabawek.

13. Kształcenie umiejętności manualno – technicznych niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania konserwacji i podstawowych napraw wyżej wymienionych pojazdów.

14. Jazda na rowerze, uświadomienie związku pomiędzy jazdą rowerem, a samochodem.

15. Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień ruchu drogowego.

 

 

Opracowanie – Grażyna Wilczyńska i Bożena Kaniewska