Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717514
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


NADANIE IMIENIA PLACÓWCE

Prace nad wyborem patrona zostały rozpoczęte w roku szkolnym 2011/2012. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była dyrektor przedszkola - Kinga Sobiesiak, która w koncepcji pracy na lata 2009 - 2014 uznała za jeden z priorytetów nadanie placówce przedszkolnej imienia. Kandydatura Doroty Gellner została wyłoniona w wyborach przeprowadzonych wśród rodziców, nauczycieli i personelu pomocniczego. W dniu 20 października 2012 do Pani Doroty Gellner został skierowany list z prośbą o wyrażenie zgody na wybór społeczności przedszkolnej, który został przez nią zaakceptowany i potwierdzony listownie.

Artykuły

PODWÓJNY JUBILEUSZ - trzy dni świętowania i bajkowej zabawy

2013-06-16

16 CZERWCA 2013 ROK PIERWSZY DZIEŃ UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych rozpoczęto już we wrześniu 2012r. Dyrektor Kinga Sobiesiak wraz z całym gronem pedagogicznym, opracowała szczegółowy harmonogram działań, który realizowano przez cały rok szkolny. Zaproszenia, których treść opracowała Rada Pedagogiczna, a szatę graficzną sponsor, wysłano już pod koniec kwietnia.W maju wykonano bajkowe dekoracje w salach przedszkolnych, szatni, a na kilka dni przed uroczystością w sali widowiskowej i górnym holu przedszkola. W korytarzach placówki powstała ponadto "Galeria dziecięcych prac" poświęcona twórczości Doroty Gellner, które nasi wychowankowie wykonali w ciągu roku przy okazji organizowanych konkursów i wernisaży plastycznych. 

Czytaj więcej o: PODWÓJNY JUBILEUSZ - trzy dni świętowania i bajkowej zabawy

PODWÓJNY JUBILEUSZ - trzy dni świętowania i bajkowej zabawy

2013-06-17

17 CZERWCA 2013 ROK DRUGI DZIEŃ UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH

W poniedziałek kontynuowano spotkania jubileuszowe już w budynku przedszkola, w którym przebiegły dalsze zaplanowane części uroczystości. 

Święto jubileuszowe przedszkola zgromadziło wiele znakomitych osób: władze samorządowe i oświatowe, dyrektorów i pracowników szkół, przedszkoli, a także placówek i ośrodków szkolno - wychowawczych oraz terapeutycznych, przedstawicieli jednostek z którymi współpracuje przedszkole, byłych i emerytowanych pracowników przedszkola, absolwentów, pracowników służb porządkowych, media i mieszkańców miasta Świdnik. Gościem honorowym uroczystości była pani Dorota Gellner - wybrany patron przedszkola, a także rodzice, dzieci, oraz sponsorzy. Dla tych ostatnich przygotowano specjalne podziękowania.

Czytaj więcej o: PODWÓJNY JUBILEUSZ - trzy dni świętowania i bajkowej zabawy

PODWÓJNY JUBILEUSZ - trzy dni świętowania i bajkowej zabawy

2013-06-18

18 CZERWCA 2013 ROKU TRZECI DZIEŃ UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH 

Program uroczystości jubileuszowych:

  1. Koncert jubileuszowy "Muzyczne pocztówki Doroty Gellner".
  2. Literackie spotkanie z Panią Dorotą Gellner oraz rekreacje sportowe dla dzieci.
  3. Konferencja naukowa połączona z warszatatmi pt. "Integracja środowisk społecznych w świetle emocjonalnych problemów dzieci w wieku przedszkolnym".
Czytaj więcej o: PODWÓJNY JUBILEUSZ - trzy dni świętowania i bajkowej zabawy

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

2013-06-16

Imprezy towarzyszące, które poprzedzały główne wydarzenia i uroczystości jubileuszowe

List otwarty

 

Szanowni czytelnicy!

1 września 1983 roku rozpoczęła się historia miejsca, które obecnie  mam zaszczyt reprezentować, a mianowicie historia Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku. Tegoroczne uroczystości łączą 3 najważniejsze wydarzenia w życiu tej placówki: jest to jubileusz 30-lecia przedszkola, 15-lecie integracji oraz dzisiejsza, równie  ważna i bardzo podniosła uroczystość – nadanie imienia placówce. Są one okazją zarówno do wspomnień, spotkania osób związanych z naszym przedszkolem, wreszcie są okazją do podziękowań za wsparcie udzielone nam w trakcie działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów edukacyjnych i wychowawczych.

 

Czytaj więcej o: Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

2013-06-16

Darczyńczy i sponsorzy

Już we wrześniu 2013r. rozpoczeliśmy kampanię reklamową: akcja przedszkolna na rzecz pozyskania firm lub osób wspierających rzeczowo i finansowo placówkę w organizacji jubileuszu, imprezy towarzyszące w przedszkolu na rzecz kampanii promocyjnej i w celu pozyskania darczyńców.– loteria fantowa, kiermasz ciast,festyn, warsztaty i kiermasze, występy w kościele iw Urzędzie Miasta.

Kamapnia reklamowa udała się na swojej drodze spotkaliśmy dużo życzliwych ludzi.Wsparły nas firmy, osoby prywatne, Radni oraz społczność przedszkolna: dzieci, rodzice i nauczyciele. Za co serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej o: Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

2013-06-07

            Imprezy towarzyszące, które poprzedzały główne wydarzenia i uroczystości jubileuszowe

Konkurs recytatorski - W zaczarowanym świecie Doroty Gellner

 W czerwcu 2013r. odbył się w przedszkolu konkurs recytatorski - W zaczarawanym świecie Doroty Gellner. W kokursie wzięły udział wszyastkie grupy wiekowe. Celem konkursu było propagowanie wśród naszych wychowawanków i rodzivów twórczości pani Doroty Geller oraz rozwijaniae zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych. Po długiej naradzie komisja w skaładzie: pani dyrektor Kinga Sobiesiak, pani bibliotekarka z Miejskiej Bibilioteki w Świdniku i nauczyciel Agnieszka Kwiatosz - Siczek ogłosiła wyniki konkursu recytatorskiego. 

Oto laureci konkursu:

1. I nagroda - Krzysio Maszewski recytował wiersz pt. Bal

2. II nagroda Franio Selegrat recytował wieszyk pt. Piłka

3. III nagroda Kinga Mazurek recytowała wierszyk pt.  Przyjęcie

Występ lauretów został nagrodzony gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. A krzysio Maszewski w nagrodę będzie recytował wieszyk pt. Bal na uroczystościach jublileuszowych. Prowadząca Małgorzata Brudz.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu !

Czytaj więcej o: Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

2013-06-01

Imprezy towarzyszące, które poprzedzały główne wydarzenia i uroczystości jubileuszowe

Przygotowania do nadania placówce Imienia Doroty Gellner

Prace nad wyborem patrona zostały rozpoczęte w roku szkolnym 2011/12. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była dyrektor przedszkola – Kinga Sobiesiak, która w koncepcji pracy przedszkola uznała za jeden z priorytetów nadanie placówce przedszkolnej imienia. Zadania związane z realizacja projektu zostały wprowadzone do planu pracy przedszkola.

 W lutym 2012r. Rada pedagogiczna powołała zespoły koordynujące jego realizację. Opracowano harmonogram, zgodnie z którym rozpoczęła się praca nad wyłonieniem i poznaniem kandydatur na patrona. W głosowaniu Rady Pedagogicznej oraz Przedstawicieli Rady Rodziców na patrona naszej placówki wybrano panią Dorotę Gellner.

Od tego momentu w przedszkolu rozpoczęto przygotowania do nadania placówce imienia. Pani dyrektor wystosowały stosowny list do pani Doroty Gellner, w którym zapytała czy wyraża zgodę objąć patronat nad naszą placówką. Pisarka odpowiedziała listowanie podziękowała za tak miłe słowa i z wielką radością wyraziła zgodę na patronowanie naszej placówce powiedziała, że to zaszczyt i wyróżnienie.

W związku z tym pani dyrektor wystosowała wniosek do Rady Miasta w sprawie nadanie placówce przedszkolnej imienia Doroty Gellner.

Czytaj więcej o: Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji i nadania imienia Placówce

2013-06-01

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych rozpoczęto już we wrześniu 2012r. Dyrektor Kinga Sobiesiak wraz z całym gronem pedagogicznym, opracowała szczegółowy harmonogram działań, który realizowano przez cały rok szkolny. Podjęto czynności organizacyjno – przygotowawcze dla tak ważnych wydarzeń w życiu naszej placówki

Czytaj więcej o: Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji i nadania imienia Placówce

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

2013-05-23

Imprezy towarzyszące, które poprzedzały główne wydarzenia i uroczystości jubileuszowe

Festyn Rodzinny – Święto Mamy i Taty 

23 maja 2013r. w ogrodzie przedszkolnym na świeżym powietrzu odbył się Festyn Rodzinny. Dzieci wykonały na zajęciach zaproszenia i zaprosiły swoich kochanych rodziców do wspólnej zabawy. Na wstępie pani dyrektor powitała wszystkich uczestników, złożyła życzenia rodzicom i życzyła dobrej zabawy. Festyn  przedszkolaki rozpoczęły częścią artystyczną. Każda grupa miała swój czas na zaprezentowanie swoich wiadomości i umiejętności.

Program, części artystycznej w wykonaniu przedszkolaków:

Czytaj więcej o: Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce

2013-05-22

            Imprezy towarzyszące, które poprzedzały główne wydarzenia i uroczystości jubileuszowe

Przygotowania do nadania placówce Imienia Doroty Gellner

Wizyta w Urzędzie Miasta Świdnik

Na sesji podczas której Radni podejmowali uchwałę nadania imienia naszej placówce

22 maja 2013 roku przedszkolaki odwiedziły Urząd Miasta , z ważnego dla Nas powodu gdyż w czerwcu nasze przedszkole obchodzić będzie uroczystość nadania imienia placówce.

Naszą Patronką będzie pani Dorota Gellner i w związku z tym ważnym wydarzeniem 22 maja 2013r. społeczność przedszkolna z panią dyrektor uczestniczyła na posiedzeniu Rady Miasta podczas którego radni podjęli uchwałę nadania imienia naszej placówce. 

Czytaj więcej o: Przygotowania do uroczystości jubileuszowych XXX – lecia pracy placówki, XV – lecia integracji. nadania imienia Placówce