Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 717440
 • Do końca roku: 150 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!


KOŁO ZAINTERESOWAŃ PLASTYCZNYCH "KRAINA KOLORÓW"

„Dziecko może być „artystą” tylko w zakresie tej techniki, którą samorodnie wytwarza i doskonali”

    Stefan Szuman 

 

KRAINA KOLORÓW

Wiek przedszkolny to okres ścisłego związku między działalnością twórczą, a zabawą, w którym dziecko wypowiada się w nieustannie zmieniających się formach ekspresji i dlatego też w naszym przedszkolu działa Koło zainteresowań plastycznych "Kraina Kolorów", którego koordynatorem jest Pani Ewa Groszek. Zajęcia plastyczne organizowane w przedzkolu wpływają na wszechstronny rozwój osobowości dziecka, pobudzają kreatywność małych artystów. Dzieci na zajeciach odkrywają przyjemność tworzenia z różnorodnego materiału i stosowania różnorodnych technik plastycznych oraz niekonwencjonalnych technik plastycznych.Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku,uroczystości, wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, religijnych, świątecznych oraz do tematyki ogłaszanych konkursów plastycznych w środowwisku lokanym i ogólnopolskim. Zajęcia odbywają się razy w tygodniu w poniedziałek.

Organizowane są również warsztaty artystyczne z arteterapii oraz cykliczne spotkania twórcze: warsztaty plastyczne, kiermasze świąteczne, plenery malarskie  i rodzinne konkursy plastyczne dla dzieci i rodziców.  

"Twórczość dziecka ma swoistą wartość,która może stanowić żyzne podłoże dla nauczania i wychowania" Celstyn Freinet

Nadrzędny cel :

 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i dziecięcych talentów;
 • Oddziaływanie  na zmysły dziecka, kształtowanie  percepcji i wyobraźni, wywołując także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia;
 • Zacieśnianie więzi rodzinnych przez wspólne tworzenie  doświadczenia, wspólnie spędzany wolny czas na zajęciach, warsztatach;
 • Umożliwienie rodzicom rozpoznania potrzeb dziecka i ich właściwe zaspokojenie, tak aby wzrastało ono w poczuciu pełnej akceptacji i miłości osób najbliższych;
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym;
 • Integrowanie społeczności przedszkolnej. 

Cele:

 • Rozwijanie kreatywności; zainteresowań i uzdolnień plastycznych; wrażliwości estetycznej,
 • Przygotowanie świadomych odbiorców sztuki,
 • Rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłowości, odkrywanie przyjemności płynącej z wyrażania samego siebie,
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi,
 • Nabywanie umiejętności radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy,
 • Zdolność do dokonywania wyboru,
 • Rozwijanie sprawności odkrywania i samodzielnej nauki.
 • Zapewnienie kontaktu ze sztuką,
 • Wyzwalanie ukrytych zdolności i umiejętności,
 • Poznawanie różnorodnych technik plastycznych,
 • Wyrobienie nawyku dbałości o estetykę wykonywanych prac,
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć za pomocą barwy i kształtu,
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się wieloma technikami plastycznymi,
 • Czerpanie pomysłów i tematów do pracy z własnych przeżyć, doświadczeń , wyobraźni , snów i marzeń
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z następstwem pór roku,
 • Umiejętność gromadzenia niezbędnych materiałów do wykonywania prac plastycznych
 • Właściwa organizacja stanowiska pracy , zgodna współpraca w grupie, zespole.

Metody:

 • Metoda swobodnej ekspresji
 • Metoda zadań inspirujących
 • Metoda działania praktycznego
 • Metoda doświadczeń i eksperymentów
 • Metoda pokazu i obserwacji
 • Metody aktywizujące
 • Warsztaty plastyczne

Zagadnienia plastyczne:

 • Rozwijanie wrażliwości na barwę; dostrzeganie i różnicowanie wartości barw chromatycznych; odkrywanie rożnych odcieni kolorystycznych;
 • Zabawa materiałami , kształtami, kolorami; Realizacja pracy zgodnie ze swym pragnieniem;
 • Wykorzystanie przedmiotów i obrazów jako  środek ekspresji - odkrywanie nowych środków ekspresji;
 • Porównywanie działań dzieci i prac z dziełami artystów;
 • Uzasadnienie własnej oceny;
 • Różnorodności linii, jej kształtu i położenia;
 • Zagadnienie  faktury i struktury ( np. chropowaty, szorstki, miękki, elastyczny, sztywny);
 • Wyrażanie postaci ludzi i zwierząt oraz przedmiotów w określonym rodzaju ruchu;
 • Kompozycje płaskie i przestrzenne;
 • Doświadczenia w zakresie efektów użycia odpowiednich materiałów i narzędzi do uzyskania kreski, plamy, faktury, bryły);
 • Poznanie i zastosowanie różnych technik plastycznych z zastosowaniem różnych materiałów i narzędzi;
 • Wyrażanie nastroju muzyki, baśni, ruchu za pomocą ekspresji plastycznej;
 • Tworzenie przedszkolnej galerii.

Rozwijanie umiejętności i cech osobowości dziecka na zajęciach:

 • Wykorzystanie przedmiotów i obrazów jako środka ekspresji;
 • Realizacja pracy zgodnie ze swym pragnieniem;
 • Znajdowanie właściwych technik i sposobów ekspresji,
 • Uzasadnienie własnej oceny;
 • Zdobywanie samodzielności w przestrzeni w odniesieniu do przedmiotów i osób;
 • Wykazanie swobody ruchów;
 • Rozwijanie zmysłu estetycznego i potrzeby tworzenia;
 • Obserwowanie, zadawanie pytań, wyrażanie siebie rysunkiem, słowem;
 • Poznawanie dziedzictwa narodowego, a także innych kultur i cywilizacji;
 • Argumentowanie dla uzasadnienia własnego poglądu;
 • Wyrażanie czasu i przestrzeni;
 • Spostrzeganie podobieństw i różnic;
 • Zrozumienie i wykonanie polecenia;
 • Panowanie nad negatywnymi emocjami takimi jak: gniew , złość, agresja;
 • Wytrwałość w doprowadzaniu zadań do końca;
 • Kształtowanie pożądanych cech charakteru (samodzielność , zaradność , koleżeńskość );
 • Umiejętność relaksowania się poprzez różne formy działalności plastycznej;
 • Zaspokojenie potrzeby bycia blisko drugiego człowieka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Organizujemy konkursy plastyczne:
 • Regionalny konkurs plastyczny "Twórczość Doroty Gellner",
 • Rodzinny konkurs plastyczny „Papież Jan Paweł II Przyjacielem Rodziny”,
 • Moja rodzina i ja.

Artykuły

NASZE OSIĄGNIĘCIA

2021-01-31

Rok szkolny 2020/2021

1.XXI edycja miejskiego konkursu plastycznego RADY NA ODPADY pod hasłem "Podniebne podróże", organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 5.

Nagrodę główną w konkursie otrzymała: JULIA ZARZECZNA i KAROL KUŚMIDERSKI,  wyróżnienie ZUZANNA KRYSA. 

2. Jesień w Plastusiowie - konkurs plastyczny, organizatorem konkursu było Przedszkole nr 7.

III miejsce w konkursie otrzymała ZUZANNA KRYSA. 

3. 11 listopada - konkurs plastyczny, którego organizatorem był Spółdzielczy Dom Kultury  w Świdniku

II miejsce zdobyła ZUZANNA KRYSA,  III miejsce zdobyła ZUZANNA PRZYSTUPA. 

4. Konkurs recytatorski " Mój przyjaciel Miś", organizatorem konkursu było Przedszkole nr 4 w Zespole Przedszkoli nr 2.

W kategorii dzieci 5 - 6 letnie - wyróżnienie otrzymała ZUZANNA KRYSA.

5. Susz - i już ! - organizatorem konkursu plastycznego było Przedszkole nr 3 w Zespole Przedszkoli nr 1.

W konkursie II miejsce zdobyła EMILIA RZUCIDŁO.

6. Pomaluj mój świat na niebiesko - organizatorem konkursu plastycznego był OSW w Świdniku.

W konkursie główna nagrodę zdobyła EMILIA RZUCIDŁO.

7. Witaj Święty Mikołaju, organizatorem konkursu plastycznego był MOK w Świdniku.

W konkursie wyróżnienie otrzymała ZUZANNA KRYSA.

8.Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny: „Stroiki i Pocztówki Świąteczne”, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.

„Stroiki świąteczne” – wyróżnienie otrzymał KAROL KUŚMIDERSKI, 

„Pocztówki świąteczne” – I nagrodę otrzymał KAROL KUŚMIDERSKI.

9. IV konkurs plastyczny „W żłobie leży” zorganizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta Świdnik Waldemara Jaksona 

I miejsce zdobyła ZUZANNA KRYSA

10. „Prezent dla Puchatka” konkurs plastyczny został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3

II miejsce zdobył  TOMASZ KUŚMIDERSKI,

wyróżnienie otrzymała: ZUZANNA KRYSA, ZUZANNA BOGUTA, MAKSYMILIAN MILANIUK, JULA ZARZECZNA, NINA WLAZŁY.

11. XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. Święta Wielkiej Nocy, Tradycja i współczesność został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

Kategoria;Stroiki i ozdoby na stół; Grupa wiekowa 5 - 7 lat II miejsce zdobyła ZOFIA ROMAŃCZUK.

 12.XXII edycja Miejskiego Konkursu plastycznego "Moja Ojczyzna" Ważne wydarzenia na kartach historii Polski

 Główną nagrodę zdobył Jakub Bochenko i Zuzanna Boguta, wyróżnienie otrzymał Tomasz Kuśmiderski.

13.XVI Konkurs plastyczny "BOHATEROWIE WIERSZY JANA BRZECHWY"

I miejsce zdobyła ZUZANNA PRZYSTUPA.

14. XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina – w leśnym zakątku” Pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Krasnostawskiego.

 Wyróżnienie zdobył SZYMON JAKUBAS 

 15. "Niedźwiedź Wojtek i inne misie" konkurs plastyczny  zorganizownay przez Przedszkole nr 4 pod Patronatem Burmistrza Miasta Świdnik.

 

I miejsce zdobył KAROL KUŚMIDERSKI, 

 

II miejsce zdobyła ZUZANNA BOGUTA.

 

 

 

Czytaj więcej o: NASZE OSIĄGNIĘCIA

XIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Rodzina – w leśnym zakątku” Pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Starosty Krasnostawskiego

2021-06-28

KONKURS PLASTYCZNY "NIEDŹWIEDŹ WOJTEK I INNE MISIE"

2021-06-28

WKACYJNE PLANY MALOWANIE NA CHUŚCIE

2021-06-28

V RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY MOJA RODZINA I JA

2021-06-28

WIOSNA NA ŁĄCE

2021-06-13

XVI Konkurs plastyczny "BOHATEROWIE WIERSZY JANA BRZECHWY"

2021-06-09

ŻYCZENIA DLA MAMY

2021-06-05

KOLOROWE MOTYLE

2021-06-05

KWITNĄCE DRZEWA

2021-06-05