Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Wtorek, 2021-08-03

Imieniny: Augustyna, Kamelii

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 717452
  • Do końca roku: 150 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!


MISJA i WIZJA PRZEDSZKOLA

MISJA PRZEDSZKOLA 

Nasze przedszkole jest drugim, pełnym ciepła i życzliwości domem, w którym każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane 

   Jesteśmy przedszkolem:

♦ Kształtującym dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną.

♦ Umacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.

♦ Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.

♦ Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.

♦ Poznającym wszechstronnie każde dziecko.

♦ Wyrównującym szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka.

♦ Stwarzającym warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci.

♦ Kształtującym właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.

♦ Wprowadzającym dzieci w świat wartości uniwersalnych.

♦ Zapewniającym optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

♦ Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.

♦ Organizującym zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka.

♦ Zapewniającym stałą opikę pedagogiczną podczas zajęć zarówno w placówce jak i poza terenem przedszkola.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

" Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu: o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat".

 

   Tak powiedział kiedyś Robert Flughum i takim przedszkolem chcemy się stać, aby nasi wychowankowie tak wspominali naszą placówkę po latach:

♦ Jesteśmy przedszkolem, w którym zaspokajamy pierwotne potrzeby dzieci, a przede wszystkim potrzebę bezpieczeństwa, miłości, przynależności, interaktywnej zabawy, aktywnego poznawania różnych środowisk, oraz rozwoju tożsamości głównie poprzez zabawę, ruch i wycieczki.

♦ Nasi wychowankowie wyposażeni zostaną w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata w Zjednoczonej Europie.

♦ Przedszkolem, które żywo reaguje na potrzeby środowiska i współpracuje z nim, dzięki czemu postrzegane jest jako przedszkole wysokiej jakości.

♦ Przedszkolem, które da poczucie satysfakcji i zadowolenia w realizacji zawodowych ambicji nauczycieli i dyrektora.

 

   Nasi wychowankowie oprócz zasobu wiadomości zostaną wyposażeni w umiejętności i predyspozycje, takie jak:

♦ łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

♦ efektywne współdziałanie w zespole;

♦ identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych;

♦ wspólne podejmowanie i realizowanie różnych zadań;

♦ skuteczne komunikowanie się w różnych obszarach;

♦ wiedza o sobie i pewność siebie;

♦ przełamywanie nieśmiałości i radzenie sobie z krytyką;

♦ zwiększenie samodzielności w różnych zakresach;

♦ potencjał twórczy;

♦ kreatywność;

♦ łatwość rozwiązywania problemów typu "otwarego";

♦ podejmowanie prób samooceny i oceny zachowań innych;

♦ łatwość koncentracji uwagi;

♦ logiczne myślenie;

♦ odkrywanie pewnych podstawowych praw logiki i matematyki.

   Nauczycielki poprzez monitorowanie, stymulowanie i promowanie rozwoju dziecka, a jednocześnie korygowanie drobnych odchyleń i deficytów rozwojowych, otoczą szczególną opieką dzieci z grup ryzyka społecznego. Jednym z naszych głównych zadań będzie pogłębianie wiedzy i kultury rodzicielskiej dotyczącej rozumienia i respektowania potrzeb dziecka, kontynuowanie wspólnych zabaw i imprez z rodzicami w przedszkolu i w plenerze oraz nauczenie rodziców umiejętności okazywania dziecku życzliwości, która ma dla niego bardzo istotną wartość. Będziemy dążyć do pozyskania wielu sprzymierzeńców i sponsorów, którzy poprzez własny wkład włączą się w realizację naszych zamierzeń. Dzięki ich pomocy i dotacji budżetowej całkowicie zabezpieczymy potrzeby przedszkola. Dzięki naszej pracy nasi absolwenci będą mieli motywację i możliwość kształcenia w późniejszym czasie.